Ambasada Republiki Kuby w Polsce

Kontakty

Adres: ul.Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, Mokotów.

Telefony: (48 22) 8481715, (48 22) 6461178

Fax: (48 22) 8482231

Emails: embacuba@embacuba.pl consulcu@embacuba.pl

Godziny pracy

Godziny urzędowania: 

Usługi Konsularne: poniedziałek środa i piątek od 9.00 do 13.00

Święta Kuby zostały zamknięte.  

Wykaz dni wolnych od pracy na Kubie

1 i 2 stycznia
Rocznica Zwycięstwa Rewolucji

Wielki Piątek
data ruchoma

1 maja
Międzynarodowe Święto  Pracy

25,26 i 27 lipca
Dzień Powstania Narodowego

10 pażdziernika
Dzień Niepodległości

25 grudnia
Boże Narodzenie

31 gudnia
koniec roku

Ambasada RP w Hawanie 

adres: Calle G No. 452 esquina 19, Vedado, 10 400 La Habana
telefon: +53 7 833 2406, +53 7 833 2440 
elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: AMB-Hawana

Referat Administracyjno-Finansowy i Konsularny Ambasady RP w Hawanie

adres: Calle G No. 452 esquina 19, Vedado, 10 400 La Habana
telefony: +53 7 833 2406, +53 7 833 2440 
e-mail: habana@msz.gov.pl 

Telefon alarmowy – kontakt w nagłych wypadkach

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +53 5280 5770, który jest przeznaczony do kontaktu z konsulem dyżurnym wyłącznie w nagłych przypadkach losowych wymagających natychmiastowej interwencji konsula, do których należą m.in.: zgony, wypadki z udziałem obywateli polskich, sytuacje kryzysowe (aresztowania, kradzieże dokumentów). Konsul dyżurny nie udziela telefonicznie informacji (np. w sprawach wizowych lub paszportowych), które nie wymagają natychmiastowej interwencji lub pomocy i mogą być udzielone w godzinach pracy urzędu lub znajdują się na stronie internetowej Ambasady.