Mimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej na Kubie w I połowie 2019 r. odnotowano istotny
wzrost eksportu polskich towarów na wyspę, a jego wartość wyniosła 28,23 mln EUR (w
porównaniu do 9,3 mln euro w I półroczu 2018 r.). Znaczną część towarów stanowiły dostawy
mięsa oddzielanego mechanicznie i części kurczaka na mocy umowy podpisanej w lutym br.
podczas misji kubańskiej centrali importowej Alimport w Polsce. Większa część dostaw w
ramach ww. umowy będzie realizowana w II połowie roku, co pozwala przypuszczać, że
wolumen polskiego eksportu na rynek kubański w br. wzrośnie do poziomu porównywalnego do
eksportu z lat 2015 i 2016 (niemal 50 mln euro rocznie). Jest to duży sukces polskich
przedsiębiorców, gdyż ze względu na brak dewiz kubańskie władze dążą do ograniczenia importu
oraz zmniejszają wydatki zagraniczne, co w ostatnich miesiącach negatywnie wpłynęło na obroty
z innymi państwami unijnymi (powiększanie zadłużenia lub zmniejszanie zamówień)
Główne produkty w polskim eksporcie: zboża , mleko/ śmietana w proszku , podroby drobiowe,
mleko/ śmietana, silniki turbośmigłowe, części do samolotów, karmy dla zwierząt, masło, sery,
wieprzowina, Główne produkty w polskim imporcie: sok pomarańczowy, sok grejpfrutowy , rum , tytoń,
cygara, kawa,