Gazeta Invasor opublikowała opinię zatytułowaną „Turystyka kubańska: równowaga i nierównowaga”, w której zauważa, że sektor nie rozwija się we właściwym tempie, a osiągnięcie celu na 2023 r. stoi pod znakiem zapytania.

Tekst zwraca uwagę na słabe ożywienie w turystyce, które w pierwszych dwóch miesiącach roku było bardzo dalekie od danych z 2019 r.

W 2022 roku wyspę odwiedziło 1 014 087 obcokrajowców, co stanowi 37,8% liczby z 2019 roku.

W artykule przywołano niezwykle niepokojący fakt: w ubiegłym roku zajętych było zaledwie 15% łóżek hotelowych. Innymi słowy, na każde 10 pokoi hotelowych na wyspie ponad 8 było pustych w 2022 r.

Innym problemem branży turystycznej na Kubie jest brak jedzenia, napojów i zapasów, słaba obsługa, niewystarczająca oferta rekreacyjno-rozrywkowa w miejscowościach turystycznych czy brak prac konserwacyjnych w obiektach hotelowych.

Stale maleje również liczba pracowników w sektorze turystycznym, dzięki którym odwiedzjący Kubę mogą otrzymać na miejscu usługi na odpowiednim poziomie.