Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel poinformował, że kilka krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów zgodziło się na ułatwienia handlowe, które mają pomów w walce z inflacją.

– Podczas Szczytu Prezydentów, który odbył się w minioną środę, zgodziliśmy się posunąć naprzód w definiowaniu udogodnień handlowych, środków logistycznych i finansowych, które umożliwiają wymianę produktów podstawowego koszyka i dóbr pośrednich na lepszych warunkach – powiedział Miguel Díaz-Canel.

Díaz-Canel zwrócił uwagę, że kolejnym krokiem było utworzenie grupy roboczej w celu „określenia środków współpracy regionalnej i ustanowienia planu działania, który ułatwi handel, transfer technologii oraz komunikację morską i powietrzną”.

Podziękował także prezydentowi Meksyku Andrésowi Manuelowi Lópezowi Obradorowi za zaproszenie go na spotkanie, „na którym zgodzono się z propozycjami mającymi na celu ułatwienie i rozszerzenie wymiany towarowej oraz promowanie współpracy na rzecz zwiększenia produkcji żywności i dostępu do niej”.

Na spotkaniu, w którym uczestniczyli także inni prezydenci Ameryki Łacińskiej, Díaz-Canel zasugerował również skorzystanie z handlu barterowego, wyjaśniła na Twitterze kubańska wiceminister spraw zagranicznych Josefina Vidal.