Główne bogactwa naturalne

Najważniejszym bogactwem naturalnym Kuby jest nikiel (37% zasobów światowych), w mniejszych ilościach występują kobalt, chrom i miedź. Kuba posiada także zasoby ropy naftowej i gazu. Najważniejszym obszarem eksploatacji ropy jest strefa między Hawaną i prowincją Matanzas (na wschód od stolicy), gdzie znajdują się złoża surowca szacowane na ok. 6 mld baryłek. Aktualnie produkcja na Kubie wynosi rocznie 19 mln baryłek ropy oraz 1,1 mld m3 gazu i pokrywa ok. 40% zapotrzebowania kraju.

Od kilku lat prowadzone są poszukiwania ropy naftowej pod kubańskim szelfem kontynentalnym oraz poza nim, w kubańskiej „Wyłącznej Strefie Ekonomicznej” (Zona Económica Exclusiva – ZEE) w Zatoce Meksykańskiej. Strefa ta obejmuje 112 000 km2, podzielonych na 59 obszarów wydobycia. Strategia rządu kubańskiego ukierunkowana na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych, obejmuje szereg projektów (w ramach tzw. portfela możliwości – cartera de oportunidades) poszukiwania i eksploatacji ropy naftowej na kubańskim szelfie kontynentalnym i w ZEE.